Ressurser

Modern Work Space

Veiledningsguiden for å lansere effektiv opplæring i cyberbevissthet

Lær hvordan du kan redusere interne sikkerhetshendelser forårsaket av menneskelige feil i 2021.

Bygg en opp sikkerhetskunnskapen hos din arbeidsstyrke og reduser  brukerrelaterte hendelser

  • Rollen som menneskelige feil i vellykkede databrudd

  • Hvordan holde personalet trygghet hjemmefra

  • De viktigste opplæringsemnene du må inkludere

  • Hvordan begynne å kjøre sikker oppførsel fra i dag!

  • Og mye mer ...