Personvern

Absec’s personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Absec samler inn og bruker personopplysninger.

Innholdet i dette dokumentet er identisk med det som til enhver tid er gjengitt som personvernerklæring i Absec’s internkontroll. Ved tvil er det internkontrollens versjon som er gjeldende. Sikkerhetsansvarlig i Absec er ansvarlig for at personvernerklæringen er ajourført også på nettsidene.


Absec, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).


Nettbasert behandling av personopplysninger på www.Absec.no og www.personvernbloggen.no

Daglig leder har det daglige ansvaret for Absec’s behandlinger av personopplysninger på Absec.no og personvernbloggen.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som;

  • Etterleve lover og regler

  • Cyberbevissthet

  • Phishing simulering

  • Managed Security Service Provider

  • Dark web skann

Samt som å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Absec drifter selv alle systemer via underleverandører som WIX.Com, Microsoft O365, WatchGuard Zift123, Hubspot, ProofPoint.


Nettstatistikk

Absec samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på Absec.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.


Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Dette er et verktøy med åpen kildekode (GPL) og som er installert på en egen server hos driftsleverandøren. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Absec til andre aktører.


Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Absec bruker ikke informasjonskapsler til å generere statistikk, og vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.